Kto sme?

O nás

Veríme v efektívnejšie učenie prostredníctvom zážitkového pohybu. Dlhodobo sa nám potvrdzuje, že počas pohybu sa deti rýchlejšie učia a lepšie si informácie zapamätajú. Každá hodina má svoj pohybový a náučný cieľ. NajTréner správnymi otázkami stimuluje myslenie a kreativitu

KURIKULUM

Ciele našej výučby sú rozdelené do dvoch blokov: EDU a JUMPS.

EDU kurikulum:

Dlhodobo sa nám potvrdzuje, že počas pohybu sa deti učia rýchlejšie. Edujumps tréner stimuluje rozvoj mozgu, správnymi otázkami podporuje myslenie a kreativitu u detí. Každá hodina má svoju tému, kde sa deti učia vedomosti primerané ich veku

JUMPS kurikulum:

Kurikulum je zostavené na základoch gymnastiky. Našim cieľom je aby deti pred nástupom na ZŠ samostatne zvládli základné prvky ako napr. kotúľ vpred, premet bokom, stojka na rukách s pomocou, vzpor na hrazde a iné..

KONCEPT

Spojili sme EDU a JUMPS do projektu EDUJUMPS pretože veríme, že pohyb je tou najlepšou formou ako navnímať nové informácie a zážitky zábavnou formou.

Pohyb je tým najlepším liekom pre našu nadchádzajúcu generáciu. Keď ponúkneme deťom od útleho veku pohyb ktorý ich bude baviť a budú ho mať radi, vytvárame predpoklad, že zostanú pri pohybovej aktivite(akejkoľvek) aj vo vyššom veku. Výsledkom čoho sú zdravší ľudia.

EDUJUMPS vznikol počas celosvetovej pandémie  ako reakcia na obrovský nedostatok pohybu detí kedy mali výrazne obmedzené pohybové možnosti.

Ako EDUJUMPS funguje:

Prídeme priamo ku Vám, rozložíme profesionálne, bezpečné náradie a náčinie. Odcvičíme aktuálnu hodinu z EDUJUMPS kurikula. Žinenky opäť zložíme a uvidíme sa opäť o týždeň v rovnaký čas.

O MNE – Marian Fabian – Zakladateľ a odborný garant konceptu EDUJUMPS

Vyštudoval som Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Mám viac ako 10 ročné medzinárodné skúsenosti z oblasti trénovania detí zábavnou formou, v spolupráci s rôznymi konceptami (Veľmi pozitívne ma ovplyvnila aj spolupráca s  The Little Gym – celosvetová sieť telocviční pre deti. Spolupracoval som s pobočkami v Bratislave a Kuala Lumpur), chcem využit a odovzdať dalej v spolupráci s inymi odbornikmi v projekte EDUJUMPS. Verím, že obdobie predškolského veku hrá zásadnú rolu pre vytváranie predpokladov na budúce učenie, pamäť, inteligenciu a pozornosť.  

Krátke video o EDUJUMPS s ukážkami z lekcií